ترانه‌ی انگوری

از سیاه‌مشق‌های اسفندیار منفردزاده در «لاله‌زار»

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: عباس منتجم‌شیرازی
  • خواننده: عباس منتجم شیرازی و روشن
  • سال اجرا: ۱۳۳۸-۱۳۳۷
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۳۸-۱۳۳۷، «فروشگاه فیلیپس کالای»، صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی PH-2071

از سیاه‌مشق‌های اسفندیار منفردزاده در «لاله‌زار»

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «انگوری» توضیحات: برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور

دیگر آثار شنیداری...