ترانه‌ی بزن آتش

پیش‌کش شده به «جنبش زنان ایران»

  • آهنگساز*: اسفندیارمنفردزاده
  • شاعر: شهریار دادور
  • خواننده: این ترانه ابتدا با صدای حسام و سپس با صدای عارف اجرا شد.
  • سال ساخت: ۱۳۸۵
  • توضیحات اولین انتشار: شبکه‌های اجتماعی
  • طراح جلد: محمد نویری ، با وام‌گیری از نقاشی فرانک فتاحی

دیگر آثار شنیداری...