ترانه‌ی خطا مکن

اجرا: ارکستر «جوانان» رادیو ایران

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: پرویز افشارپور
  • خواننده: ایرج
  • سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
  • توضیحات اولین انتشار: این ترانه پس از پخش از رادیو، در قالب صفحه‌ی گرام ۴۵ دور منتشر شد.

دیگر آثار شنیداری...