ترانه‌ی دختر دریا

اجرا: ارکستر «جوانان» رادیو ایران

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: عبدالله الفت
  • خواننده: ایرج
  • سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
  • توضیحات اولین انتشار: این ترانه پس از پخش رادیو ایران، توسط موسسه‌ی«رویال»، روی اول صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی RT- 490 منتشر شد.

دیگر آثار شنیداری...