ترانه‌ی سپیده‌دم

اجرا: ارکستر «جوانان» رادیو ایران

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: عبدالله الفت
  • خواننده: ایرج
  • سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
  • توضیحات اولین انتشار: این ترانه پس از پخش از رادیو، توسط موسسه‌ی «رویال» (روی دوم صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی RT- 774 ) و موسسه‌ی «موزیکال» (صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی 1012) منتشر شد.

دیگر آثار شنیداری...