ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم هنگامه

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: ساموئل خاچیکیان
  • شاعر: بامداد جویباری
  • خواننده: رامش
  • سال ساخت: ۱۳۴۷
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۴۷، «آهنگ روز»، صفحه‌ی گرام ۴۵ دور
  • طراح جلد: ناشناس

دیگر آثار شنیداری...