ترانه‌ی قصه‌ی لب‌های یخ‌بسته

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • شاعر: شهیار قنبری
  • خواننده: رامش
  • سال ساخت: ۱۳۵۲
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۵۲، «آهنگ روز»، روی اول صفحه‌ی ۴۵ دور شماره‌ی RE-2515
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «قصه‌ی لب‌های یخ‌بسته» توضیحات: برگرفته و پالایش شده از: CD آلبوم «آدمک»

دیگر آثار شنیداری...