ترانه‌ی نفرین

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: بامداد جویباری
  • خواننده: روانبخش
  • سال ساخت: ۱۳۴۴-۱۳۴۳
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۴۴-۱۳۴۳، «آهنگ روز»، روی دوم صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی AR-2156

دیگر آثار شنیداری...