ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم حسن کچل

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: علی حاتمی
  • خواننده: کورس سرهنگ‌زاده، افشین
  • سال ساخت: ۱۳۴۷
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۴۹، «آپولون»، صفحه‌ی گرام ۴۵ دور و ۳۳ دور
  • طراح جلد: ناشناس

دیگر آثار شنیداری...