ترانه‌های ساخته شده برای فیلم داش آکل

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: مسعود کیمیایی
  • کلام‌پرداز: تورج نگهبان
  • خواننده: جمال وفایی
  • سال ساخت: ۱۳۵۰
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۵۰، «آهنگ روز»، دو روی صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی AR-2453
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

ترانه‌ی «تیروم‌تیروم» ترانه‌ی محلی نیست؛ گزینش کلام و ساخت و پرداخت نغمه‌ی این ترانه، به شیوه‌ای انجام شده تا جلوه‌ی ترانه‌ای محلی، هم‌رنگ با میخانه را داشته باشد. اما ترانه‌ی «دختر شیرازی» ترانه‌ای محلی ست که توسط منفردزاده برای فضای میخانه بازاجرا شده است.

دیگر آثار شنیداری...