ترانه‌ی دست تقدیر

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: بامداد جویباری
  • خواننده: روانبخش
  • سال ساخت: ۱۳۴۴-۱۳۴۳
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۴۴-۱۳۴۳، «آهنگ روز»، روی اول صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی AR-2156

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «تقدیر» توضیحات: برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور

دیگر آثار شنیداری...