موسیقی متن فیلم تپلی

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: رضا میرلوحی
  • سال ساخت: ۱۳۵۱
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۵۱، «آهنگ روز»، صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی SARE- ۱۰۲۴
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

دیگر آثار شنیداری...