موسیقی متن فیلم داش آکل

  • آهنگساز*: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: مسعود کیمیایی
  • سال ساخت: ۱۳۵۰
  • توضیحات اولین انتشار: سال ۱۳۵۰، «آهنگ روز»، دو روی صفحه‌های ۴۵ دور شماره‌‌های AR-2451 و AR-2452
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

نام خاص هر قطعه از موسیقی متن فیلم «داش‌آکل» بر مبنای نام‌گذاری‌های انجام شده توسط اسفندیار منفردزاده، زمان انتشار آنها انجام شده است.

دیگر آثار شنیداری...