ترانه‌ی کلاه مخملی

ترانه‌ی لب‌خوانی شده در فیلم «قیصر»

  • آهنگساز*: اسفندیارمنفردزاده
  • کلام‌پرداز: تورج نگهبان
  • خواننده: سوسن
  • سال انتشار: ۱۳۴۸
  • توضیحات اولین انتشار: این ترانه بعد از استفاده در فیلم «قیصر» توسط موسسات انتشاراتی مختلفی نیز منتشر شد.
  • طراح جلد: ناشناس

دیگر آثار شنیداری...