موسیقی متن فیلم انیمیشن یک نقطه‌ی سبز
ترانه‌ی قصه‌ی لب‌های یخ‌بسته
ترانه‌ی تو بارونی، تو آفتابی
موسیقی متن فیلم  نفرین

موسیقی متن فیلم نفرین

سال ساخت: ۱۳۵۲
موسیقی متن فیلم کوتاه دروازه
موسیقی متن فیلم  خاک

موسیقی متن فیلم خاک

سال ساخت: ۱۳۵۲
موسیقی متن فیلم  گوزن‌ها
موسیقی متن فیلم انیمیشن رُخ
موسیقی متن فیلم کوتاه حسنی
موسیقی متن فیلم کوتاه هفت‌تیرهای چوبی
موسیقی متن فیلم کوتاه گردش در یک روز خوش آفتابی
موسیقی متن فیلم  طوطی

موسیقی متن فیلم طوطی

سال ساخت: ۱۳۵۴
ترانه‌ی خیال اشرافی

ترانه‌ی خیال اشرافی

سال ساخت: ۱۳۵۴
موسیقی متن فیلم کوتاه پسر شرقی
موسیقی متن فیلم  غزل

موسیقی متن فیلم غزل

سال ساخت: ۱۳۵۴
تنظیم موسیقی ترانه‌ی از تو تنها شدم
ترانه‌ی کودکانه

ترانه‌ی کودکانه

سال ساخت: ۱۳۵۵
ترانه‌ی گریه

ترانه‌ی گریه

سال ساخت: ۱۳۵۵
موسیقی متن فیلم کوتاه  بهارک
تنظیم موسیقی ترانه‌ی مشروطه