ترانه‌ی گنجیشگک‌ اشی‌مشی
موسیقی متن فیلم  ماهی‌ها در خاک می‌میرند
ترانه‌ی ما را مطلب

ترانه‌ی ما را مطلب

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی شب‌های تهرون

ترانه‌ی شب‌های تهرون

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی غریبانه

ترانه‌ی غریبانه

سال ساخت: ۱۳۵۶
ترانه‌ی مرا نترسان دوست

ترانه‌ی مرا نترسان دوست

سال ساخت: ۱۳۵۷ (سال ضبط: ۱۳۵۹)
ترانه‌ی جمعه برای جمعه

ترانه‌ی جمعه برای جمعه

سال ساخت: ۱۳۵۷
ترانه‌ی نجواها

ترانه‌ی نجواها

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود جمهوری

سرود جمهوری

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود کارگر

سرود کارگر

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود بهاران خجسته باد

سرود بهاران خجسته باد

سال ساخت: ۱۳۵۷
ترانه‌ی وحدت

ترانه‌ی وحدت

سال ساخت: ۱۳۵۷
سرود من کارگرم

سرود من کارگرم

سال ساخت: ۱۳۵۸
ترانه‌ی ستارخان

ترانه‌ی ستارخان

سال ساخت: ۱۳۶۱
ترانه‌ی پریا

ترانه‌ی پریا

سال ساخت: ۱۳۶۰ (سال ضبط:۱۳۸۰)
موسیقی متن فیلم کوتاه چند جمله‌ی ساده
موسیقی متن فیلم  چهره‌ی دشمن
شعر و صدای  اسماعیل خویی

شعر و صدای اسماعیل خویی

سال ساخت: ۱۳۶۸
موسیقی متن فیلم  مهمانان هتل آستوریا
موسیقی متن فیلم مستند شب بعد از انقلاب