دست‌نوشته‌ی فرهاد شیبانی روی عکس در ایام حبس منفردزاده در «اوین»