در عمق قاب عکس؛ واروژان (نوازنده‌ی «هارپسی‌کُرد»)
عکاس: امیر نادری