پیانونوازی آندره آرزومانیان از ملودی ترانه‌ی «مرد تنها» را بشنوید