ترانه‌ی بزن آتش

پیش‌کش شده به «جنبش زنان ایران»

  • آهنگساز: اسفندیارمنفردزاده
  • شاعر: شهریار دادور
  • خواننده: این ترانه ابتدا با صدای حسام و سپس با صدای عارف اجرا شد.
  • سال ساخت: ۱۳۸۵
  • اولین انتشار: شبکه‌های اجتماعی
  • طراح جلد: محمد نویری ، با وام‌گیری از نقاشی فرانک فتاحی

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «بزن آتش» توضیحات: با صدای عارف برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی Master
نام قطعه: ترانه‌ی «بزن آتش» توضیحات: با صدای حسام برگرفته و پالایش شده از:

دیگر آثار شنیداری...