ترانه‌ی بین ما هرچی بوده تموم شده

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • شاعر: شهیار قنبری
  • خواننده: گوگوش
  • سال ساخت: ۱۳۵۰
  • اولین انتشار: سال ۱۳۵۱، «آهنگ روز»، روی دوم صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی AR-1022
  • طراح جلد: ناشناس

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «بی ما هرچی بوده تموم شده» برگرفته و پالایش شده از: CD آلبوم « ستاره آی ستاره»

دیگر آثار شنیداری...