ترانه‌ی بی‌غمِ زمانه

ترانه‌ی لب‌خوانی شده در فیلم «پیمان دوستی»

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: مهدی رییس فیروز
  • کلام‌پرداز: بامداد جویباری
  • خواننده: روانبخش
  • سال اجرا: ۱۳۴۶
  • اولین انتشار: سال ۱۳۴۶، موسسه‌ی «آهنگ روز»، روی دوم صفحه‌ی ۴۵ دور شماره‌ی AR-2185

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی « بی‌غم زمانه» توضیحات: ترانه‌ی لب‌خوانی شده در فیلم «پیمان دوستی» برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور

دیگر آثار شنیداری...