موسیقی ترانه‌ی «خیال اشرافی» ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده است.