ترانه‌ی داد دل

اجرا: ارکستر «جوانان» رادیو ایران

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: عبدالله الفت
  • خواننده: ایرج
  • سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
  • اولین انتشار: این ترانه بعد از پخش از رادیو، توسط «موزیکال» روی صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی ۶۹۰ منتشر شده است.

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه
نام قطعه: این ترانه به زودی بارگذاری خواهد شد.

دیگر آثار شنیداری...