ترانه‌ی سپیده‌دم

اجرا: ارکستر «جوانان» رادیو ایران

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: عبدالله الفت
  • خواننده: ایرج
  • سال ساخت: ۱۳۴۲-۱۳۳۹
  • اولین انتشار: این ترانه پس از پخش از رادیو، توسط موسسه‌ی «رویال» (روی دوم صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی RT- 774 ) و موسسه‌ی «موزیکال» (صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی 1012) منتشر شد.

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «سپیده‌دم» توضیحات: اجرا: ارکستر «جوانان» رادیو ایران برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور

دیگر آثار شنیداری...