ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم هنگامه

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: ساموئل خاچیکیان
  • شاعر: بامداد جویباری
  • خواننده: رامش
  • سال ساخت: ۱۳۴۷
  • اولین انتشار: سال ۱۳۴۷، «آهنگ روز»، صفحه‌ی گرام ۴۵ دور
  • طراح جلد: ناشناس

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «تمنا» توضیحات: ترانه‌ی لب‌خوانی‌شده در فیلم«هنگامه» برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور
نام قطعه: ترانه‌ی «رقص آرزو» توضیحات: ترانه‌ی لب‌خوانی‌شده در فیلم«هنگامه» برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور

دیگر آثار شنیداری...