ترانه‌ی قصه‌ی لب‌های یخ‌بسته

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • شاعر: شهیار قنبری
  • خواننده: رامش
  • سال ساخت: ۱۳۵۰
  • اولین انتشار: «آهنگ روز»، روی اول صفحه‌ی ۴۵ دور شماره‌ی RE-2515
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «قصه‌ی لب‌های یخ‌بسته» برگرفته و پالایش شده از: CD آلبوم «آدمک»

دیگر آثار شنیداری...