ترانه‌ی نفرین

ترانه‌ی لب‌خوانی شده در فیلم «پیمان دوستی»

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: بامداد جویباری
  • خواننده: روانبخش
  • سال ساخت: ۱۳۴۶
  • اولین انتشار: سال ۱۳۴۶، «آهنگ روز»، روی دوم صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی AR-2156

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «نفرین» برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور

دیگر آثار شنیداری...