پشت جلد این آلبوم، متن شعر و مشخصات این ترانه آمده است.