در این آلبوم موسیقی ترانه‌های «کودکانه» و «گنجیشگک اشی مشی» ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده است.