ترانه‌های لب‌خوانی شده در فیلم حسن کچل

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کلام‌پرداز: علی حاتمی
  • خواننده: کورس سرهنگ‌زاده، افشین
  • سال ساخت: ۱۳۴۷
  • اولین انتشار: سال ۱۳۴۹، «آپولون»، صفحه‌ی گرام ۴۵ دور و ۳۳ دور
  • طراح جلد: ناشناس

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «آقا مجنون» توضیحات: خواننده: کورس سرهنگ‌زاده برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: ترانه‌ی «هوار هوار» توضیحات: خواننده: کورس سرهنگ‌زاده برگرفته و پالایش شده از: کاست شرکت «آپولون»
نام قطعه: ترانه‌ی «آرایشگر چین» توضیحات: خواننده: افشین برگرفته و پالایش شده از: کاست شرکت «آپولون»
نام قطعه: ترانه‌ی «بازارچه» توضیحات: گروه دوبلورهای فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master

دیگر آثار شنیداری...