ترانه‌های ساخته شده برای فیلم داش آکل

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: مسعود کیمیایی
  • کلام‌پرداز: تورج نگهبان
  • خواننده: جمال وفایی
  • سال ساخت: ۱۳۵۰
  • اولین انتشار: سال ۱۳۵۰، «آهنگ روز»، دو روی صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی AR-2453
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

ترانه‌ی «تیروم‌تیروم» ترانه‌ی محلی نیست؛ گزینش کلام و ساخت و پرداخت نغمه‌ی این ترانه، به شیوه‌ای انجام شده تا جلوه‌ی ترانه‌ای محلی، هم‌رنگ با میخانه را داشته باشد. اما ترانه‌ی «دختر شیرازی» ترانه‌ای محلی ست که توسط منفردزاده برای فضای میخانه بازاجرا شده است.

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «تیروم‌ تیروم» توضیحات: ترانه‌ی لب‌خوانی شده در فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master
نام قطعه: ترانه‌ی «دختر شیرازی» توضیحات: ترانه‌ی لب‌خوانی شده در فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 Master

دیگر آثار شنیداری...