ترانه‌ی دختر شب

از فیلم «بیگانه‌بیا»

  • آهنگساز: اسفندیارمنفردزاده
  • کلام‌پرداز: پرویز افشارپور
  • خواننده: سوسن پاک‌نشان
  • سال ساخت: ۱۳۴۷
  • اولین انتشار: سال ۱۳۴۷، «رویال»، روی اول صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی RT-۱۸۶۵

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ترانه‌ی «دختر شب» توضیحات: ترانه‌ی استفاده شده در فیلم «بیگانه‌بیا» برگرفته و پالایش شده از: صفحه‌ی گرام ۴۵ دور

دیگر آثار شنیداری...