در این آلبوم موسیقی ترانه‌ی «وحدت» و سرودهای «بهاران خجسته باد»، «جمهوری» و «کارگر» ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده است.