این آلبوم در اوایل سال ۱۳۵۲ توسط انتشارات«کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» به عنوان سومین آلبوم از مجموعه‌ی «صدای شاعر» منتشر شد.