روایت شنیداری قصه‌های ایرانی

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • قصه‌نویس: نیما، صادق هدایت و احمد شاملو
  • قصه‌خوان: بهروز وثوقی
  • سال ساخت: ۱۳۷۱
  • اولین انتشار: سال ۱۳۷۲، آلبوم «قصه‌های ایرانی»
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: روایت شنیداری قصه‌ی «آهو و پرنده‌» توضیحات: نوشته‌ی نیما یوشیج برگرفته و پالایش شده از: کاست کپی شده از نسخه‌ی Master
نام قطعه: روایت شنیداری قصه‌ی «ملخک» توضیحات: به روایت احمد شاملو برگرفته و پالایش شده از: کاست کپی شده از نسخه‌ی Master
نام قطعه: روایت شنیداری قصه‌ی «شنگول و منگول» توضیحات: به روایت صادق هدایت برگرفته و پالایش شده از: کاست کپی شده از نسخه‌ی Master
نام قطعه: روایت شنیداری قصه‌ی «سنگ صبور» توضیحات: به روایت صادق هدایت برگرفته و پالایش شده از: کاست کپی شده از نسخه‌ی Master
نام قطعه: گفتار پایانی توضیحات: از مرتضی میرآفتابی برگرفته و پالایش شده از: کاست کپی شده از نسخه‌ی Master

دیگر آثار شنیداری...