وام‌گیری از طراحی بهناز قاسمی، اجرای گرافیک: علی‌رضا مهیجی