این آلبوم در سال‌های انتهایی دهه‌ی هفتاد توسط موسسه‌ی «آوای‌چنگ» و بدون مجوز اسفندیار منفردزاده در مورد استفاده از آثار او در این آلبوم منتشر شده است.