موسیقی ترانه‌های«نماز» و «تنگنا» ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده است.