موسیقی متن فیلم تپلی

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: رضا میرلوحی
  • سال ساخت: ۱۳۵۱
  • اولین انتشار: سال ۱۳۵۱، «آهنگ روز»، صفحه‌ی گرام ۴۵ دور شماره‌ی SARE- ۱۰۲۴
  • طراح جلد: اسفندیار منفردزاده (اسفند)

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه توضیحات برگرفته و پالایش شده از
نام قطعه: ناتوانی توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 کپی شده از نسخه‌ی Master
نام قطعه: رویا توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 کپی شده از نسخه‌ی Master
نام قطعه: فرار توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 کپی شده از نسخه‌ی Master
نام قطعه: تیتراژ توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نوار "1/4 کپی شده از نسخه‌ی Master
نام قطعه: پرسه در جنگل توضیحات: موسیقی متن فیلم برگرفته و پالایش شده از: نسخه‌ی دیجیتال فیلم

دیگر آثار شنیداری...