موسیقی متن فیلم جهنم سفید

ساخت و تنظیم موسیقی برای بخش‌هایی کوتاه از فیلم به صورت رایگان، صرفاْ به عشق ساختن موسیقی متن برای فیلم‌های ایرانی

  • آهنگساز: اسفندیار منفردزاده
  • کارگردان: ساموئل خاچیکیان
  • سال ساخت: ۱۳۴۷

آهنگ ترانه‌ی عنوان‌بندی این فیلم ساخته‌ی واروژان است.

شنیدن / خرید قطعات این مجموعه

نام قطعه
نام قطعه: قطعات موسیقی متن این فیلم به زودی بارگذاری خواهند شد.
نام قطعه:
نام قطعه:
نام قطعه:

دیگر آثار شنیداری...