در این آلبوم آهنگ ترانه‌های «بهار» و « فصلی دوباره» از اسفندیار منفردزده است.