در این آلبوم موسیقی ترانه‌های «کودکانه»، «گنجیشگک»، «شبانه»، «جمعه» (ترانه‌ی متن فیلم « خداحافظ رفیق» و « «مرد تنها» (ترانه‌ی متن فیلم «رضا موتوری») ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده است.