این آلبوم در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۶۰ توسط موسسه‌ی «سوپرچنگ» و بدون مجوز اسفندیار منفردزاده در مورد استفاده از آثار او در این مجموعه منتشر شده است.