این آلبوم در سال‌های اولیه‌ی بعد از انقلاب توسط موسسه‌ی «سوپرچنگ» و بدون مجوز اسفندیار منفردزاده در مورد استفاده از آثار او در این آلبوم منتشر شده است.