در این انتشار ترانه‌ها با نام‌های «ترانه‌ی والس» و «گوهر یکدانه» منتشر شده‌اند.