بازنشر آلبوم «شعر و صدای شاملو» (موسسه‌ی «استریو لایت»)