این آلبوم سال‌های ابتدایی بعد از انقلاب توسط شرکت «سوپر چنگ» و بدون مجوز اسفندیار منفردزاده در مورد استفاده از آثار او در این آلبوم و با وام‌گیری از طرح جلد آلبوم شماره‌ی ۱۵۹ آونگ منتشر شده است.