روی اول این آلبوم شامل ترانه‌های «گنجیشگک اشی‌مشی»، «شبانه»، «جمعه» (ترانه‌ی متن فیلم «خداحافظ رفیق»، «مرد تنها» (ترانه‌ی متن فیلم «رضا موتوری»)، «شبانه»است.