این آلبوم اواسط دهه‌ی هفتاد توسط موسسه‌ی «آوای‌چنگ» و بدون مجوز اسفندیار منفردزاده در مورد انتشار آثار او در این مجموعه منتشر شده است.
در این آلبوم موسیقی ترانه‌های «وحدت»، «کودکانه»، «سقف» (ترانه‌ی متن فیلم «ماهی‌ها در خاک می‌میرند»)، «گنجیشگک»، «شبانه»، «جمعه» (ترانه‌ی متن فیلم «خداحافظ رفیق»، «مرد تنها» (ترانه‌ی متن فیلم «رضا موتوری»)، «شبانه» و « شبانه‌ی ۲» ساخته‌ی اسفندیار منفردزاده است.